Dlaczego warto do nas dołączyć?!

 

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych powstało, aby wspierać pacjentów dotkniętych chorobami atopowymi oraz rodziców dzieci dzieci z atopią, w dostępie do:

 

Ø  edukacji na temat atopii, sposobów leczenia;

 

Ø psychologicznej pomocy w zmaganiach z chorobą – poprzez organizowanie spotkań rodzin dotkniętych chorobą, grup    wsparcia, warsztatów;

 

Ø fachowej pomocy medycznej: alergologów, dermatologów, psychologów;

 

Ø profesjonalnych wydawnictw mówiących o atopii i jej leczeniu;

 

Ø nowoczesnych metod terapeutycznych;

 

Ø dedykowanych atopikom wyrobów medycznych w postaci rekomendacji ubranek, kosmetyków, preparatów    farmaceutycznych. 

 

Koszt członkostwa to tylko 30 zł rocznie. Dołącz już dziś i wypełnij formularz zgłoszeniowy:

 

>> Przechodzę do formularza zgłoszeniowego   

      

 

>> Chcę dołączyć jako firma                         

      

 


PTCA         to grupa rodziców aktywnie wspierająca rodziny dotknięte problematyką chorób atopowych i budująca narzędzia do   komunikacji wewnątrz środowiska rodziców, jak i na zewnątrz-z profesjonalną grupą lekarzy alergologów i dermatologów w Polsce.

 

Powołanie Stowarzyszenia wynika z narastających potrzeb i wyzwań, jakie przed rodzinami stawia codzienność w zmaganiu się z  chorobami atopowymi. Koszty leczeń, jak również trud w zapewnieniu właściwych preparatów, w połączeniu z niską świadomością  społeczną w zakresie chorób skóry i alergii, powodują osamotnienie i zagubienie w walce z zaostrzającymi się skutkami chorób  atopowych. Stowarzyszenia stanowi o rzetelnej pomocy i wsparciu dla rodzin, oraz fachowym doradztwie i dialogu ze środowiskiem  lekarskim.

 

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Choroby atopowe są bardzo izolującym doświadczeniem. Choroby skóry często postrzegane są w społeczeństwie jako zaraźliwe. Dzieci dotknięte chorobami atopowymi doświadczają samotności i niezrozumienia. Podobnie jest z opiekunami dzieci chorych.

PTCA chce to zmieniać. Każdy uczestnik PTCA zwiększa szanse na zmiany i siłę głosu, jakim mówimy o naszych troskach w społeczeństwie.

 

Dlatego zapraszamy Państwa do Członkostwa w PTCA.

 

Statutowo, można w dwojaki sposób stać się Członkiem Stowarzyszenia, jako:

1. Członek Uczestnik (osoba fizyczna)

2. Członek wspierający (firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)

Warunki uczestnictwa i benefity z niego płynące są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych form członkostwa

 

 - Członek uczestnik (osoba fizyczna) - kliknij i sprawdź

 - Członek  Wspierający ( firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) - kliknij i sprawdź

 

 

Udostępnij stronę znajomym