Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych realizując swoje cele statutowe będzie wydawał magazyn (pierwsze 3 numery w wersji elektronicznej, kolejne, w wersji papierowej), pod roboczą nazwą „Atopia”.

Będzie to pierwszy w Polsce Magazyn poświęcony środowisku rodzin i lekarzy, związanych z chorobami atopowymi, takimi jak Atopowe Zapalenie Skóry (AZS), Astma Oskrzelowa, Alergiczny Nieżyt Nosa (ANN), Alergiczne Zapalenie Spojówek i Pokrzywka.

 

Długo wyczekiwany na rynku tytuł adresowany jest do rodziców i dzieci z chorobami atopowymi, lekarzy i środowiska lekarskiego związanego z zagadnieniami alergii i dermatologii , oraz do wszystkich zainteresowanych poprawą jakości życia osób, dotkniętych chorobami atopowymi.

                    

Cyklicznie i wysokiej jakości, wydawnictwo prezentować będzie nowości produktowe i rozwiązania, dostępne na rynku dla dotkniętych chorobami atopowymi, oraz przybliżać wiedzę medyczną i rozwiązania naukowe, udostępniane przez współpracujący z tytułem profesjonalny zespół wybitnych lekarzy alergologów, dermatologów, pediatrów, pulmonologów. Nadrzędnym celem będzie też popularyzacja znaczenia i problematyki coraz szerszego w Polsce środowiska, zainteresowanego rozwojem rynku współpracującego z rodzinami dotkniętymi chorobami atopowymi, jak również przybliżaniem codziennego życia i radzenia sobie ze skutkami choroby rodziców i dzieci.

 

Nad jakością merytoryczną i zgodnością z najnowszymi trendami medycznymi czuwać będzie Rada Naukowa PTCA.

 

Wysoka wartość edytorska połączona z nowoczesną formą wydawniczą, nie odbiegającą od dostępnej obecnie na runku pism konsumenckich jakości, pozwoli na silne zaznaczenie obecności tytułu na rynku, oraz szerokie spektrum jego oddziaływania. Budowana poprzez zawartość merytoryczną opiniotwórczość magazynu wśród rodzin i środowiska lekarskiego, w połączeniu z dużym zasięgiem wśród - z każdym rokiem przybywających- jego członków, pozwoli na mocne zaistnienie magazynu w świadomości wszystkich zainteresowanych problematyką chorób atopowych i chcących podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje z tego zagadnienia.

 

Przyjazna formuła czasopisma, uwzględniająca nowe na rynku standardy prowadzenia redakcji oraz składu graficznego pisma, koordynowana przez fachowców z branży wydawniczej, pozwoli cyklicznie kilka razy w roku przekazywać do rąk odbiorców Ich ulubiony i oferujący fachową pomoc periodyk.

 

Pierwsze wydanie naszego czasopisma planujemy na przełom listopada i grudnia, 2016 roku. Do tego czasu  w zakładce "pobierz czasopismo atopia", udostępniamy bardzo interesujący materiał pt. "Eczema Comlete School Pack", który stanowi pełen zestaw informacji i wiedzy skierowanej do kadry dydaktycznej w przedszkolach i szkołach z zakresu opieki nad dzieckiem atopowym. Materiał jest w języku angielskim i pochodzi od nadzego partnera National Eczema Society z wielkiej Brytanii. Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych posród licznych planów na przyszłość, również zamierza przygotować tego typu material w języku polskim i bardziej adekwatny do naszych realiów.

Zapraszamy do lektury w oczekiwaniu na pierwszy numer "Atopii"

 

 Stając się członkiem PTCA- Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, benefitem staje się bezpłatna prenumerata czasopisma "Atopia".

 

 

Wszystkie miejsca w tym portalu oznaczone powyższą grafką, będą oznaczać, że zawierają różne benefity dla Członków Stowarzyszenia

 

Udostępnij stronę znajomym

Hej, nie przyłączysz się do nas?!

 

 

 

 

 

 

 

                                                Zanim wyjdziesz, 

 klknij mnie i sprawdź benefity członków PTCA

x