Grant o wartości 30.000 zł w ramach Konkursu "Zwyczajnie Aktywni" otrzymało Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych,  za projekt „THE DOORS – otwieramy drzwi do nowej pracy”, który zakłada kompleksowe indywidualne wsparcie kilkunastu dorosłych pacjentów dotkniętych chorobami atopowymi.

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych-laureatem IV edycji Konkursu "Zwyczajnie Aktywni"!   Grant o wartości 30.000 zł w ramach Konkursu "Zwyczajnie Aktywni" otrzymało min. Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, za projekt „THE DOORS – otwieramy drzwi do nowej pracy”, który zakłada kompleksowe indywidualne wsparcie kilkunastu dorosłych pacjentów dotkniętych chorobami atopowymi.

Planowane jest przeprowadzenie 4-dniowych warsztatów dla 12 uczestników, w celu pomocy w radzeniu sobie w sytuacjach ekspozycji społecznej, wspierania wiary w siebie i minimalizacji negatywnych konsekwencji choroby. Wszystko z wykorzystaniem oryginalnych technik dramy – działań z pogranicza teatru i psychologii. Częścią inicjatywy są też planowane konsultacje dla 20 uczestników, które zostaną przeprowadzone z udziałem psychologa, doradcy zawodowego oraz lekarza medycyny pracy, a także warsztaty z autoprezentacji.

Kliknij i obejrzyj film wprowadzający do Projektu

                                                                                                        

 

 

 

 

Powyższe  działania, zgodnie z założeniami projektu, mają na celu przede wszystkim aktywizację zawodową osób dotkniętych chorobami atopowymi.

Obecnie Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych jest w fazie REKRUTACJI Uczestników,  szczegóły Projektu oraz warunki uczestnictwa, są opublikowane  na dedykowanych podstronach Projektu.

 

 

                                                                                                                                Rozdanie nagród w Konkursie "Zwyczajnie Aktywni" - Gala

 

O Programie "Zwyczajnie Aktywni"

 

 

 

 

 

Program „Zwyczajnie Aktywni” powstał w 2013 roku w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne z obszaru dermatologicznego, gastroenterologicznego, reumatologicznego oraz osób zakażonych HCV. Ideą programu „Zwyczajnie Aktywni” jest wsparcie organizacji, a poprzez ich działania, pomoc pacjentom w zwiększeniu ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój. Dla osób przewlekle chorych bowiem obok leczenia farmakologicznego i rehabilitacji, ważnym elementem terapii i jednym z głównych czynników, które pomagają chorym uwierzyć we własne możliwości jest podjęcie lub kontynuowanie pracy.

 

Tegoroczna edycja została poprzedzona interaktywnymi warsztatami dla organizacji pacjenckich z pisania projektów, planowania i strategii, które zostały poprowadzone przez partnera programu – Centrum Wolontariatu.

 

– Po trzech latach prowadzenia programu doszliśmy do wniosku, że czas zweryfikować, czy jego założenia są nadal zgodne z oczekiwaniami organizacji. Efektem tych rozmów było rozszerzenie formuły konkursu, a jej owocem zgłoszenie rekordowej liczby 14 projektów, w tym uwzględniających aktywizację fizyczną oraz działania skierowane do opiekunów. – mówi Igor Grzesiak, przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego programu „Zwyczajnie Aktywni” oraz członek Kapituły Konkursu. – Poziom zgłoszonych wniosków był na bardzo wysokim, wyrównanym poziomie. Cieszymy się, że dzięki wspólnej pracy z organizacjami wciąż możemy rozwijać nasz program po to, aby jak najlepiej móc pomagać pacjentom. – dodał Igor Grzesiak.

 

Fundacje i stowarzyszenia mogły ubiegać się o grant w wysokości do 30 000 zł na realizację projektu, który zwiększy szanse chorych na rynku pracy. Mogła to być organizacja warsztatów, programów stażowych, webinarów, czy też inicjatyw zwiększających świadomość pracodawców zatrudniających osoby przewlekle chore. W IV edycji formuła programu została dodatkowo rozszerzona o projekty pośrednio zwiększające szanse pacjentów w życiu zawodowym, poprzez wsparcie ich rehabilitacji i sprawności fizycznej.

Do konkursu zostały też dopuszczone inicjatywy wspierające opiekunów pacjentów, także narażonych na wykluczenie zawodowe i potrzebujących wsparcia w relacji z osobą chorą. W dotychczasowych trzech edycjach Programu wzięło w nim udział 28 organizacji i stowarzyszeń pacjentów z całej Polski a Program objął wsparciem 350 pacjentów.

 

Ogłoszenie laureatów IV edycji konkursu miało miejsce podczas finałowej gali 7 marca w Warszawie.

 

Komitet organizacyjny Konkursu "Zwyczajnie Aktywni"

                                               

 

 

>> Dowiedz się więcej o projekcie  realizowanym przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych

 

 

 

Udostępnij stronę znajomym