PODAWANIE LEKÓW W SZKOLE LUB PRZEDSZKOLU

 

Leczenie objawowe w AZS wymaga dużej staranności w dbaniu o skórę, m.in. poprzez regularne aplikowanie emolientów, mycie rąk substytutem mydła oraz nawilżanie. Powyższe zabiegi mają zminimalizować świąd, a także ryzyko zakażeń́ i zaostrzeń́ choroby. Kadra pedagogiczna powinna o tym wiedzieć i umieć pomóc dzieciom, szczególnie tym mniejszym w zabiegach pielęgnacyjnych.

 

W sytuacjach spornych, warto sięgnąć́ do rozwiązań́ prawnych obowiązujących w Polsce i traktujących o zasadach opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w placówce dydaktycznej. Takim rozwiązaniem w Polsce jest dokument pt. „Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu”. Poniżej przedstawiamy brzmienie części dokumentu, odnoszącej się do zasad opieki nad dzieckiem przewlekle chorym:

 

Gdy w czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej trzeba podać dziecku lek lub wykonać inne czynności (np. skontrolować poziom cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę czy podać lek drogą wziewną dziecku choremu na astmę), mogą one być wykonane przez inne osoby (dziecko, opiekunów, czy nauczyciela), które odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Wykształcenie medyczne nie jest w tym wypadku wymagane. Osoby przyjmujące zadanie podawania leków dziecku muszą wyrazić na to zgodę, a rodzie powinni podpisać oświadczenie, że zgadzają się na podanie leków dziecku przez osobę bez wykształcenia medycznego. Przekazywanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki powinny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) między rodzicami dziecka przewlekle chorego, a pracownikiem szkoły. (…)”

 

To już ostatnia część naszego Poradnika online. Mamy nadzieję, że znalazłaś/eś odpowiedzi na wiele pytań. Teraz możesz się sprawdzić - mamy dla Ciebie krótki quiz wiedzy o atopowym zapaleniu skóry.

Jeśli nadal masz niedosyt wiedzy, proponujemy zapisy wideo serii wideoczatów z lekarzami dermatologami, podczas których pacjenci i opiekunowie zadawali pytania, a lekarze odpowiadali.

Wideoczaty - 1. seria #SOSatopia!

Wideoczaty - 2. seria #SOSatopia! - II edycja