POMOCNIK NAUCZYCIELA, CZYLI JAK POMÓC DZIECKU PRZEWLEKLE CHOREMU

O powodzeniu dziecka  szkole decyduje wiele czynników. Podstawą są wiedza, umiejętności i zdolności dziecka. Ważne są też, poza zdrowiem, motywacja dziecka do nauki, wiara we własne siły, odporność emocjonalna, kondycja fizyczna, kreatywność i podejmowanie inicjatyw oraz zaufanie do otoczenia i do siebie. Wszystkiemu temu powinno towarzyszy poczucie bezpieczeństwa. Dziecko, które się boi będzie doświadczało niepowodzeń w kontaktach z ludźmi oraz trudności w nauce. Dlatego niezmiernie ważne jest tworzenie dobrego klimatu w szkole, zapewniającego poszanowanie uczuć i potrzeb dziecka, dającego przestrzeń dla tych dzieci, którym z przyczyn zdrowotnych jest trudniej.

 

Co może zrobić nauczyciel, żeby pomóc dziecku z AZS?

 

1.           Rodzice i nauczyciele powinni zadbać o przekazanie sobie wzajemnie wiedzy na temat sposobu leczenia dziecka, smarowania emolientami i używania sterydów lub antybiotyków (doustnych lub w postaci maści).

2.             Temperatura pomieszczenia nie powinna być ani za wysoka ani za niska, najlepiej około 20 – 22 oC. Pomieszczenie powinno być często wietrzone.

 

3.              Na lekcjach wychowania fizycznego lub na basenie dziecko powinno mieć zapewnioną możliwość pielęgnacji ciała, by zminimalizować drażniący wpływ chloru lub potu.

4.             Trzeba pozwolić dziecku na posiadanie własnych środków myjących (zastępnik mydła lub żel) i emolientów, które dziecko powinno móc schować w bezpiecznym miejscu.

5.              Trzeba zadbać, by dziecko używało preparatu sterylnego, z pompką, albo pobierało emolient za pomocą czystej szpatułki lub łyżeczki.

 

6.             Dobrze jest używać w szkole niealergizujących środków czyszczących jednocześnie dbając o usuwanie kurzu i ogólną czystość w pomieszczeniach.

7.           Dywany, łatwo zbierające kurz, nie są wskazane w szkole. Najlepsze są podłogi z drewna, terakoty lub innych materiałów naturalnych.

 

8.           Szkoła powinna dbać o zakup niealergizujących pomocy naukowych i materiałów na warsztaty.

9.          Obecność zwierząt w szkole powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

 

10.     Dziecko uczulone na pyłki nie powinno wychodzić na dwór w okresie pylenia drażniących go roślin.

11.    Dzieciom z alergią kontaktową należy pozwolić na przynoszenie własnych sztućców, noszenie rękawiczek i niewykonywanie czynności, które naraziłyby je na kontakt z metalem lub innymi czynnikami drażniącymi.

 

12.         Jeśli rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku z alergią pokarmową domowych posiłków, szkoła powinna włączyć do jadłospisu potrawy pozbawione produktów mocno alergizujących.

13.        Dobrze jest szybko izolować dziecko z AZS od innych chorych dzieci, a chore dzieci prosić o pozostawanie w domu, szczególnie w przypadku zakażeń skóry drobnoustrojami (m.in. wirusem opryszczki). Informacja o pojawieniu się choroby zakaźnej (np. ospy) powinna być jak najszybciej przekazana rodzicom.

14.      Bardzo ważna jest obserwacja zachowania dziecka i stała komunikacja z jego rodzicami.

15.      Dzieci atopowe są zazwyczaj aktywne i kreatywne. Należy odkryć zainteresowania dziecka i dawać mu jak najwięcej angażujących zadań. Koncentracja na zadaniu ograniczy drapanie i da poczucie, że dziecko jest ważne i doceniane.

TU ZNAJDZIESZ PEŁNĄ BAZĘ WIEDZY O ALERGIACH