DZIECKO Z AZS W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Czas rozpoczęcia nauki w szkole lub w przedszkolu jest niezwykle fascynującym, ale też trudnym doświadczeniem, zarówno dla dziecka jak i rodziców.

Rozpoczęcie przez dziecko nauki w przedszkolu lub szkole jest trudne i może być dla rodziców lub opiekunów dużym wyzwaniem. Stanowi też trudność dla nauczyciela, który będzie musiał poświęcać więcej uwagi dziecku choremu niż innym dzieciom, wesprzeć je w jego chorobie, czasem cierpieniu, pomóc nadążyć za dziećmi zdrowymi pomimo utrudnień.

Dzieci atopowe przez cały czas muszą się uczyć w jaki sposób dbać o swoją, własną skórę w domu i poza nim. Warto, aby pracownicy przedszkola lub szkoły wiedzieli, w jakiej sytuacji znajduje się dziecko i rodzina. Wyjaśnienie nauczycielom, czym jest AZS i jaki ma wpływ na zachowanie dziecka i na psychikę członków rodziny, pozwoli na lepszą komunikację ucznia z nauczycielem i lepsze funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej.

 

W kontakcie ze szkołą rodzic powinien:

 

·      regularnie zbierać informacje od opiekunów w szkole i przedszkolu o tym jak się dziecko zachowuje

·      zorganizować krótki wykład na temat AZS dla nauczycieli lub opiekunów

·      zorganizować rozmowę o chorobie z rówieśnikami dziecka

 

·      porozmawiać z rodzicami dzieci z grupy lub klasy, do której uczęszcza chore dziecko

·      wydrukować krótkie informacje na temat choroby i rozdać w formie ulotek nauczycielom, innym rodzicom, uczniom

·      przygotować dla szkoły czy przedszkola pakiety informacyjne o chorobie takie jak ten Przewodnik

Pomocny w dwustronnej komunikacji kadry wychowawczej oraz rodziców lub opiekunów może być „Arkusz Spotkania”, który dobrze jest wypełnić przed spotkaniem. Dokument dostępny jest pod tym linkiem: POBIERZ ARKUSZ SPOTKANIA OPIEKUN/NAUCZYCIEL

 

 

Dzięki temu materiałowi chcemy: