06 czerwca br. Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała stanowisko w sprawie refundacji leczenia biologicznego dupilumabem dla dzieci w wieku 6-11 lat z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry. Czytaj więcej:

 

Dziś odbyło się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, podczas którego

omawiano zasadność przyjęcia do refundacji (wprowadzenie programu lekowego-leczenie dupilumabem) dla ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry u dzieci w wieku 6-11 lat.

 

W posiedzeniu uczestniczył, reprezentując środowiska pacjenckie-Hubert Godziątkowski-Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych (PTCA), który zreferował sytuację pacjentów w Polsce, ich niezaspokojone potrzeby terapeutyczne jak i również odpowiadał na pytania z zakresu kosztów pośrednich (ponoszonych przez gospodarstwa domowe)-które obciążają budżety rodzinne, a są bezpośrednio związane z leczeniem i pielęgnacją.

 

W wyniku analizy, Rada Przejrzystości opublikowała Stanowisko w sprawie objęcia refundacją leczenia dupilumabem.

 

Z ogromną radością donosimy, że zgodnie ze stanowiskiem, Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją produktów leczniczych:

 

• Dupixent (dupilumabum), roztwór do wstrzykiwań, 300 mg (150 mg/ml), 2 amp.-strzyk. 2 ml z osłonką na igłę, kod EAN 05909991341435,

 

• Dupixent (dupilumab), roztwór do wstrzykiwań, 200 mg (175 mg/ml), 2 amp.- strzyk. 1,14 ml z osłonką na igłę, kod EAN 05909991404741, w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)”, w ramach istniejącej grupy limitowej 1230.0 i wydawanie ich bezpłatnie.

 

Dla nas pacjentów oraz opiekunów, bezwarunkowa rekomendacja oznacza, że otwierają się szeroko drzwi do mamy nadzieję szybkiego wdrożenia programu lekowego, który pozwoli ostatecznie na w 100% refundowane leczenie skutecznymi i nowoczesnymi lekami najmłodszej grupy pacjentów!

 

Dla zainteresowanych, pełen dokument Stanowiska Rady przejrzystości, można obejrzeć, klikając TUTAJ.

 

Korzystając z okazji, przypominamy, że na dziś refundowane leczenie dupilumabem, w Polsce jest już dostępne w programie lekowym od początku roku dla pacjentów dorosłych (<18 r.ż)  z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry.

 

Jeśli jesteś pacjentem dorosłym, sprawdź w naszym kompendium wiedzy, w jaki sposób można skorzystać z refundowanego leczenia dupilumabem. Kliknij TUTAJ.

 

Z kolei refundacja leczenia biologicznego dla młodzieży (pacjenci od 12. do 17. r.ż)-formalnie oczekuje na decyzję Ministra Zdrowia. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mogli ogłosić dostęp do leczenia dla tej grupy wiekowej.

 

 

Udostępnij stronę znajomym