Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała dupilumab w zastosowaniach dla najmłodszych dzieci.

 

Biologiczny lek dla najmłodszych na szybkiej ścieżce FDA

 

Źródło: Termedia.pl

  

Akceptacji dokonano na podstawie tzw. sBLA (supplemental Biologics License Application),

czyli dodatkowej licencji biologicznej dla szybkiej ścieżki testów terapeutyku.

Jeśli badania zostaną ukończone pomyślnie, jeszcze w tym roku dupilumab otrzyma akceptację dla wskazań stosowania w atopowym zapaleniu skóry o nasileniu od średniego do ciężkiego dla dzieci

w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Będzie to wtedy pierwszy lek biologiczny podawany dzieciom ze średnim nasileniem objawów atopowego zapalenia skóry.

Proponowany model terapeutyczny to terapia uzupełniająca, w przypadku jeśli zawiodą leki pierwszego wyboru, ich działanie będzie zbyt słabe lub zaistnieją przeciwwskazania do zastosowania. Warto dodać,

że FDA już zaaprobowała w 2016 roku dupilumab jako terapię drugiego wyboru w ciężkich i bardzo ciężkich przypadkach atopowego zapalenia skóry u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat.

Atopowe zapalenie skóry o nasileniu od średniego do ciężkiego daje pierwsze objawy u 85–95 proc. pacjentów przed ukończeniem 5. roku życia. Schorzenie postępuje w miarę rozwoju dziecka, znacząco negatywnie wpływając na jego codzienne funkcjonowanie i jakość życia.

sBLA, na podstawie której FDA skierowała dupilumab na szybką ścieżkę badawczą, bazuje na wynikach badań III fazy klinicznej, w których podawano lek 162 dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 5 lat jako lek uzupełniający do leku pierwszego wyboru, którym były kortykosteroidy.

 

Efektem takiej kombinowanej terapii było znaczące cofnięcie objawów skórnych oraz redukcja ciężkości objawów ogólnych w ciągu 16 tygodni w porównaniu z zastosowaną wcześniej terapią lekami sierocymi. Według danych 28 proc. dzieci w randomizowanym teście z zastosowaniem dupilumabu osiągnęło znaczącą poprawę stanu skóry, w porównaniu z 4 proc. po terapii lekami sierocymi. Dawkę dla dzieci o wadze od 5 kg do 15 kg stanowiło 200 mg terapeutyku, zaś dla dzieci od 15 kg do 30 kg – 300 mg.

Okres podawania wynosił cztery tygodnie. Nie zanotowano działań niepożądanych innych niż w zastosowaniach do przypadków ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dzieci, gdzie zdarzały się infekcje opryszczki i zapalenia spojówek.

FDA wyda decyzję o dopuszczeniu dupilumabu 9 czerwca br.

 

W Polsce na dziś dostęp do terapii dupilumabem mają zapewniony pacjenci dorośli (powyżej 18.r.ż) z ciężką postacią AZS. Więcej znajdziesz tu: https://www.ptca.pl/baza-wiedzy/wszystkie-artykuly/335-refundacja-leczenia-dupilumabem-mamy-to

 

Obecnie PTCA w ramach Kampanii Społecznej „Zrozumieć AZS”, prowadzi szereg działań mających na celu doprowadzenie do refundacji leczenia biologicznego dla młodzieży w wieku 12-17 lat.

 

Obejrzyj zapis konferencji prasowej, na której poza prezentacją wyników badania "Wpływ AZS na życie rodzinne i relacje", ogłosiliśmy również wprowadzenie w Polsce programu lekowego (leczenie dupilumabem) dla pacjentów dorosłych: https://youtu.be/z6zVlNeOhCY

 


 

 


 

 

Udostępnij stronę znajomym